Mainostoimisto Värikäs Oy

Ratkaisukeskeinen psykoterapia

Onnen etsijä katsoo eteenpäin

Ratkaisukeskeinen psykoterapia auttaa löytämään uudenlaisia ratkaisukeinoja vaikeisiin tilanteisiin. Terapian lähtökohtana ovat aina asiakkaan omat toiveet ja tavoitteet. Psykoterapeutin kanssa etsitään monenlaisia vaihtoehtoja ja ehkä yllättäviäkin tapoja päästä tavoitteisiin.

Ratkaisukeskeisesen psykoterapian ajattelutavassa etsitään ratkaisuja – ei syitä tai syyllisiä. Terapeutti ei kehota palauttamaan mieleen menneitä suruja, mutta ei myöskään väheksy asiakkaan vaikeaa lapsuutta tai muita traumaattisia kokemuksia.
 
Ero moniin muihin psykoterapian muotoihin on, että ratkaisukeskeisyydessä ei jäädä pohtimaan traumaattisen kokemuksen aiheuttamia ikävyyksiä. Sen sijaan psykoterapeutin kanssa pohditaan, miten asiakas reagoi vaikeassa tilanteessa ja miten hän selviytyi siitä. Pienten onnistumisten avulla lähdetään rakentaamaan tavoitepolkua kohti kukoistavaa ja tyydyttävää elämää.


Psykologi auttaa löytämään kadonneet voimat

Ihmisen tapa reagoida vaikeuksiin kertoo niistä arvoista ja periaatteista, joista avautuu mahdollisuus parempaan elämään. Terapeutin tehtävä on tukea asiakasta, auttaa tätä löytämään voimavaransa ja ottamaan ne käyttöön.

Suuri elämänmuutos syntyy askel kerrallaan. Kun ihminen pystyy muuttamaan elämässään yhtä pientä asiaa, muutos laajenee vähitellen muillekin elämänalueille. Näin psykoterapeutti auttaa asiakasta tavoitteiden asettamisessa, mutta ei ratko ongelmia tämän puolesta.